In mijn werk onderzoek ik in de breedste zin van het woord. Het onderzoek richt zich op de eigenschappen, kwaliteit, werking, bruikbaarheid en eigenaardigheden van uiteenlopende materialen. Mijn werkwijze is onder te verdelen in drie aspecten:

 

 

1 – Ambacht en nieuwe bewerkingsmanieren

 

Het ambacht van diverse bewerkingen eigen maken, zowel door bestaand onderzoek te hergebruiken als door zelf te zoeken naar nieuwe bewerkingsmanieren.

 

2 – Bewustwording

 

Onderzoek naar bestaande en herkenbare concepten en objecten, waarbij ik me afvraag wat de kenmerken zijn van zo’n concept (wat maakt thuis?) of waarom objecten gebruikt worden zoals ze gebruikt worden (waarom heeft een vork vier tanden – en een fruitvork drie?). Bewustwording van het wat en waarom, evenals het hoe en waarom staan hierbij centraal.

 

3 – Menselijke interactie en bruikbaarheid

 

Een derde kenmerk van mijn werk is menselijke interactie, beleving en ervaren. Ik richt me op tast, geur, smaak en zicht, vaak uiteindelijk leidend naar hernieuwde bruikbaarheid.

Samenvattend werk ik uiterst intuïtief, vanuit ambacht en materiaal. Met een herkenbaar concept of voorwerp dat mensen prikkelt om zelf te onderzoeken, te vragen of simpelweg te ervaren. De herkenning in eerste instantie, maakt zo de weg vrij voor een nieuwe beleving.

In my work I research in the broadest sense of the word. The research focuses on the features, quality, performance, usability and peculiarities of different materials. My method is divided into three aspects:

 

 

1 – Crafts and new ways of working

 

2 – Awareness

 

3 – Human interaction and usability