Project

Bone

Over dit project

NL

Doorontwikkelen van bestaande ontwerpen kan ook een terugkeer naar de basis betekenen. Deze lange porseleinen spiezen zijn gebaseerd op wat ‘ons eerste bestek’ kan worden genoemd. Een zoektocht naar de meest eenvoudige vormgeving, gebruikmakend van de eigenheid van het materiaal.

EN

Further development of existing designs can also mean a return to the basics. This long porcelain skewers are based on what “our first cutlery” can be called. A search for the most simple design, using the properties of the material.