Project

Pure

Over dit project

NL

Borden voor restaurant Pure-C van Sergio Herman in Cadzand Nederland. De vormen zijn afgeleiden van schelpen en de kustlijn. De kleuren zijn gebaseerd op de Zeeuwse duinen, de Westerschelde en de vegetatie. Verzoek was om de omgeving van het restaurant in het ontwerp terug te laten komen. De vloeibaarheid van het materiaal is een van de pijlers.

EN

Plates for restaurant Pure-C by Sergio Herman in Cadzand the Netherlands. The forms are derivatives of shells and the coastline. The colors are based on Zeeland dunes, the Westerschelde and the vegetation. Request was to get the surroundings of the restaurant in the design,  the fluidity of the material is one of pillars.

Fotografie: Mark Vincent