Project

Table Skin

Over dit project
NL
Traditionele ambacht geherinterpreteerd in een eigentijdse vorm, techniek en materialen. Moderne materialen en technieken maken het strijken overbodig met dit klassieke wit damasten tafelkleed. Dit tafelkleed is een siliconen afgietsel van een traditionele Nederlandse borduur doek, het behoud van cultuur in een duurzaam, waterdicht en gemakkelijk te reinigen klassieke Nederlands tafelkleed, met een twist.
Studio Droog en het Rijksmuseum een opdracht aan deJongeKalff om hun table Skin tafelkleed te ontwikkelen op basis van een vijftiende-eeuwse Albrecht Dürer afdruk.
EN
Traditional craft reinterpreted in contemporary form, technique and materials. Modern materials and techniques make ironing obsolete with this classic white damask tablecloth. This tablecloth is a silicon cast of a traditional Dutch ribbon-and-piping embroidery cloth, preserving culture in a durable, waterproof and easy-to-clean classic Dutch tablecloth, with a twist.

Studio Droog and Amsterdam Rijksmuseum commissioned deJongeKalff to develop their Table Skin tablecloth based on a fifteenth-century Albrecht Dürer print.